Игри

Информация за страница Планове

    Винаги трябва да се правят планове, независимо дали се отнася за работната среда или за ежедневието. Докато в първия случай това е задача главно на работодателите, които разпределят работни графици или поръчки за изпълнение по спешност, то в ежедневието ние сме тези, които си определяме задачите и задълженията. И в двата случая обаче се налага организация и добра структура, така че да се избегнат неточности или непредвидени ситуации. Особено в работна динамична среда, където постоянно се работи с много хора, не е изключено планът да не се изпълни точно на конкретния ден и дата, а да се отложи напред във времето. Типичен пример за това са училищата, които в резултат на извънредни грипни ваканции трябва да наваксват пропуснатия учебен материал. И ако това все пак не е толкова трудно за изпълнение с оглед на възможността да се пропускат части от уроци, то в други сфери неизпълнението на плана може да ни създаде проблеми.

    Всичко зависи от степента на важност на задачите, които имаме за вършене. В ежедневието нещата на пръв поглед са малко по-прости в смисъл, че зависят повече от нас самите. Никога обаче не се знае дали нашият план няма да бъде възпрепятстван от нещо извънредно, което не сме в състояние нито да предвидим, нито дори да вземем адекватни мерки, ако това се наложи. Дори само едно планиране на лятната почивка на море или планина може да се окаже нетолкова лесна за изпълнение задача. Правенето на по-ранна резервация е първата важна крачка, ако искаме поне част от този план да се изпълни без да се налага в последния момент да губим време. Но въпреки това не е изключено да стане грешка при попълването на данните или да има недоразбиране от наша страна. Всичко това е прост пример за това как един план може да се обърка, колкото и добре да сме го подготвили. Затова и някои хора предпочитат да не правят чак толкова планови дейности напред във времето, а да решават на момента, като по този начин се презастраховат от евентуални провали, независещи от тях.

    Има различни по вид планове, които нямат нищо общо с правените от нас по време на работа или у дома. Става дума например за евакуационни или архитектурни планови чертежи, без които не може да се извърши нужната работа в случай на нужда. Архитектурата е наука, която главно се занимава със строеж и проектиране на сгради, не само жилищни, но и офисни. Що се отнася пък до схемите за евакуация, те задължително присъстват във всички важни сгради като училища и детски градини. Можем да ги видим разположени и в метростанциите, които всеки ден са пълни с пътуващи хора. Всичко това пак е вид план, който трябва да се разработи до максимална степен презицно. С такава задача не може да се заеме всеки, а се избират доказани специалисти с опит. Те нерядко заимстват някои модели или пък измислят свои собствени, които след одобрение влизат в употреба и стават образец, който и другите могат да следват при планирането на дейности.

eXTReMe Tracker